Предотвращение насилия в образовательных учреждениях. Методическое пособие

Toolkits & Guides
2017
132 p.
Title other languages
Prevenirea violenței în instituția de învățământ: Ghid methodologic

Руководство предназначено для административных работников и сотрудников общеобразовательных учреждений начального, гимназического и лицейского уровней, а также учреждений среднего и высшего профессионального образования. В нем представлена информация о природе, причинах и последствиях насилия и травли. На основе международно признанных подходов и молдавской законодательной базы предлагаются практические меры по предотвращению насилия, реагированию на его инциденты и поддержке всех вовлеченных сторон. В нем также содержатся рекомендации по предотвращению дискриминации учащихся и педагогов, живущих с ВИЧ. Руководство было распространено в молдавских школах в 2017 году. Доступно для скачивания на русском и румынском языках.

Ghidul este destinat managerilor și personalului din instituțiile învățământului general inclusiv nivelul primar, gimnazial și liceal și din instituțiile de învățământ profesional tehnic (vocațional) secundar și postsecundar. Acesta oferă informații despre natura, cauzele și consecințele violenței și bullying-ului. Ghidul oferă măsuri practice pentru prevenirea violenței, răspunsul la diferite forme ale acesteia și sprijinirea tuturor actorilor implicați reieșind din abordările recunoscute la nivel internațional și cadrului legal din Republica Moldova. De asemenea, acest ghid oferă recomandări privind prevenirea discriminării elevilor și cadrelor didactice care trăiesc cu HIV. Disponibil pentru a fi descărcat atât în limba rusă, cât și în limba română, ghidul a fost tipărit și distribuit în toate școlile din Republica Moldova în anul 2017.

The guide is designed for administrators and the staff of primary, gymnasium and lyceum level general education institutions and secondary and post-secondary professional (vocational) education institutions. It provides information on the nature, causes and consequences of violence and bullying. Based on internationally recognized approaches and Moldavian legal framework it offers practical measures for preventing violence, responding to its incidents, and supporting all parties involved. It also provides recommendations how to prevent discrimination of HIV-positive learners and educators. Available for download in both Russian and Romanian, it was printed and distributed to all Moldovan schools in 2017.

Languages