Відверта розмова про сексуальну освіту та репродуктивне здоров'я

Learning & Teaching Materials
UNESCO IITE
2018
31 p.

Ця брошура призначена для батьків, вихователів та освітян – тих, хто цікавиться майбутнім дітей та підлітків і розуміє важливість освіти для збереження їхнього здоров'я та благополуччя. Вона допомагає дослідити етапи дорослішання, можливі виклики та ефективні стратегії їх подолання. Це цінний інструмент для ініціювання обговорень з дітьми та підлітками про їхнє тіло та дорослішання, а також для відповідей на їхні запитання. Експертне бачення фахівців-практиків у галузі медицини, психології та соціальної сфери висвітлює репродуктивне здоров'я, психосексуальний розвиток, поведінку та сучасні ризики, пов'язані з підлітковим віком, пропонує дії на випередження та пом'якшення. Брошура також містить перелік організацій та установ, які скеровують та надають підтримку. Крім того, вона допоможе педагогам та співробітникам шкіл, які відповідають за здоров'язберігаючі заходи, у процесі впровадження профілактичної освіти з питань здоров'я, дорослішання та психологічного благополуччя.

This brochure serves parents, caregivers, and educators - those invested in children's and adolescents' futures, recognizing the importance of education in safeguarding their health and well-being. It delves into stages of growth, potential challenges, and effective strategies to overcome them. Valuable for initiating discussions with children and teens about their bodies and maturation, as well as addressing their inquiries. Expert insights from medical, psychological, and social work practitioners illuminate reproductive health, psychosexual development, behaviors, and contemporary risks associated with adolescence, offering ways to anticipate and mitigate them. The brochure also lists organizations, services, and institutions providing guidance and support. Furthermore, it aids educators and school staff responsible for health-focused activities, contributing to successful preventive education on health, maturation, and psychological well-being.

Regions
Languages