Arménie

Learning & Teaching Materials
Learning & Teaching Materials | 2018

Видеоуроки о здоровом образе жизни, безопасности и профилактике насилия

Видеоуроки о здоровом образе жизни, безопасности и профилактике насилия освещают целый ряд актуальных для подростков тем, таких как проблемы подросткового возраста, гендерное равенство, риски, связанные с курением и употреблением психоактивных веществ, взаимоотношения и управление эмоциями, а так

Learning & Teaching Materials
Learning & Teaching Materials | 2018

Ուսուցչի ձեռնարկ դասապրոցեսում տեսանյութերի օգտագործման վերաբերյալ` առողջ ապրելակերպի և պատասխանատու վարքագծի խթանման համար

Ձեռնարկը մանկավարժներին տրամադրում է ուղեցույց՝ Հայաստանում միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին (6-11-րդ դասարաններ) առողջ ապրելակերպ և պատասխանատու վարքագիծ սովորեցնելու համար, և ինչպես արդյունավետ կիրառել կրթական տեսանյութերը։ Տեսանյութերն անդրադառնում են այնպիսի կարևոր թեմաների, ինչպիսիք են դեռահաս

Learning & Teaching Materials
Learning & Teaching Materials | 2018

Ուսուցիչների համար 10-11-րդ դասարանների «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի ուղեցույցներ

Այս ձեռնարկը մանկավարժներին տրամադրում է համապարփակ ուղեցույց ՀՀ-ում 10-11-րդ դասարաններում «Առողջ ապրելակերպ» առարկան դասավանդելու համար։ Հիմնական շեշտը դնելով դեռահասության և բարեկեցության վրա, դասընթացը ներառում է այնպիսի թեմաներ ինչպիսիք են.

Learning & Teaching Materials
Learning & Teaching Materials | 2018

Ուսուցիչների համար 8-9-րդ դասարանների «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի ուղեցույցներ

Այս ձեռնարկը մանկավարժներին տրամադրում է համապարփակ ուղեցույց՝ Հայաստանի Հանրապետության 8-9-րդ դասարանների աշակերտներին «Առողջ ապրելակերպ» առարկան դասավանդելու համար: Կենտրոնացված լինելով՝ դեռահասության և բարեկեցության վրա, դասընթացը ներառում է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են.

Conference Reports
Conference Reports | 2011

Повышение эффективности профилактических программ для подростков и молодежи в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Материалы рег

В сборник вошли материалы региональной конференции по профилактике ВИЧ и формированию здорового образа жизни в образовательной среде, прошедшей в апреле 2011 года в столице Республики Казахстан – Алматы при поддержке Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки

Case Studies & Research
Case Studies & Research | 2008

Youth reproductive and sexual health

The study provides information on key reproductive and sexual health indicators in young women and men age 15-24 in 38 developing countries. The data come from Demographic and Health Surveys (DHS) and AIDS Indicator Surveys (AIS) conducted between 2001 and 2005.