Ուսուցչի ձեռնարկ դասապրոցեսում տեսանյութերի օգտագործման վերաբերյալ` առողջ ապրելակերպի և պատասխանատու վարքագծի խթանման համար

Learning & Teaching Materials
2018
24 p.

Ձեռնարկը մանկավարժներին տրամադրում է ուղեցույց՝ Հայաստանում միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին (6-11-րդ դասարաններ) առողջ ապրելակերպ և պատասխանատու վարքագիծ սովորեցնելու համար, և ինչպես արդյունավետ կիրառել կրթական տեսանյութերը։ Տեսանյութերն անդրադառնում են այնպիսի կարևոր թեմաների, ինչպիսիք են դեռահասությունը, գենդերային հավասարությունը, թմրամիջոցների չարաշահման կանխարգելումը, որոշումների կայացումը, հարաբերությունները, վերարտադրողական առողջությունը և այլն: Առկա է հայերեն.

The manual equips educators with guidance to effectively employ educational videos for teaching healthy lifestyles and responsible behavior to secondary school students (grades 6-11) in Armenia. The videos address crucial topics like the challenges of adolescence, gender equality, substance abuse prevention, decision-making, relationships, reproductive health, and more.

Regions
Languages