Armenia. National Institute of Education

Learning & Teaching Materials
Learning & Teaching Materials | 2018

Ուսուցիչների համար 10-11-րդ դասարանների «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի ուղեցույցներ

Այս ձեռնարկը մանկավարժներին տրամադրում է համապարփակ ուղեցույց ՀՀ-ում 10-11-րդ դասարաններում «Առողջ ապրելակերպ» առարկան դասավանդելու համար։ Հիմնական շեշտը դնելով դեռահասության և բարեկեցության վրա, դասընթացը ներառում է այնպիսի թեմաներ ինչպիսիք են.

Learning & Teaching Materials
Learning & Teaching Materials | 2018

Ուսուցիչների համար 8-9-րդ դասարանների «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի ուղեցույցներ

Այս ձեռնարկը մանկավարժներին տրամադրում է համապարփակ ուղեցույց՝ Հայաստանի Հանրապետության 8-9-րդ դասարանների աշակերտներին «Առողջ ապրելակերպ» առարկան դասավանդելու համար: Կենտրոնացված լինելով՝ դեռահասության և բարեկեցության վրա, դասընթացը ներառում է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են.