Запобігання насильству в закладах освіти. Посібник для освітян

Toolkits & Guides
2020
104 p.

Посібник "Запобігання насильству в закладах освіти" призначений для лідерів в галузі освіти, вчителів, психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти, а також студентів педагогічних ВНЗ. Посібник пропонує міжнародно визнані підходи до запобігання насильству та шкільному булінгу, надаючи рекомендації з управлінських та освітніх рішень для створення безпечного та вільного від насильства середовища. Окремий розділ присвячений запобіганню дискримінації щодо студентів та працівників освіти, які живуть з ВІЛ.

The manual "Preventing Violence in Educational Institutions" is designed for educational leaders, teachers, psychologists, and social educators in general secondary education institutions, as well as pedagogical students. The guide offers internationally recognized approaches to preventing violence and bullying in educational settings, providing recommendations for managerial and educational measures to create a safe and violence-free environment. A dedicated section focuses on preventing discrimination against students and education workers living with HIV.

Regions
Resource types
Languages