Видеоуроки о здоровом образе жизни, безопасном поведении и профилактике насилия

Learning & Teaching Materials
2023
Title other languages
Салауатты өмір салты, қауіпсіз мінез-құлық және зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы бейнелер

Серия видеоуроков, разработанная при поддержке ИИТО ЮНЕСКО, предлагает комплексный и увлекательный подход к образованию подростков в вопросах здоровья. Охватывая такие важные темы, как особенности подросткового возраста, репродуктивное здоровье, профилактика ВИЧ, гендерное равенство, профилактика употребления психоактивных веществ, принятие решений, взаимоотношения, разрешение конфликтов, а также противодействие кибербуллингу, эти видеоматериалы позволяют педагогам проводить содержательные беседы и формировать у учащихся необходимые жизненные навыки. Доступны на русском и казахском языках.

UNESCO IITE қолдауымен әзірленген бейне топтама жасөспірімдерге денсаулық тәрбиелеуге жан-жақты және тартымды тәсіл ұсынады. Жасөспірімдік кезеңінің ерекшеліктері, репродуктивті денсаулық, АҚТҚ-ның алдын алу, гендерлік теңдік, есірткі мен ішімдік заттарының қолданудың алдын алу, шешім қабылдау, қарым-қатынастар, жанжал жағдайларын шешу, сондай-ақ киберқорқытуға қарсы тұру сияқты маңызды тақырыптарды қамтитын бұл бейнелер тәрбиешілерге мазмұнды әңгімелесуді жеңілдетуге және студенттерді өмірлік дағдылармен қамтуға мүмкіндік береді. Орыс және қазақ тілдерінде қолжетімді.

The video series, developed with the support of UNESCO IITE, offers a comprehensive and engaging approach to health education for adolescents. Covering essential topics such as peculiarities of adolescence, reproductive health, HIV prevention, gender equality, substance use prevention, decision-making, relationships, conflict resolution, as well as countering cyberbullying, these videos empower educators to facilitate meaningful conversations and equip students with essential life skills. Available in Russian and Kazakh.

Languages